Uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym, objętym najwyższym stopniem ochrony konserwatorskiej (Rejestr zabytków nieruchomych). 

 

 

Udało nam się uzgodnić szeroki zakres robót, w tym wymianę okien (z dopuszczeniem z rezygnacji z okien półskrzynkowych!), drzwi, skucie tynków, demontaż podłóg, armatury, instalacji.

Dokumentację uzgodniliśmy bez uwag, pomimo kłopotów "wieku dziecięcego" Mazowieckiego Konserwatora Zabytków po przejęciu obowiązków Konserwatora Stołecznego ("zagubienie" projektu, brak możliwości kontaktu z osobą prowadzącą sprawę, brak dochowania standardów KPA).