Zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w konkursie na opracowanie kompleksowej koncecpji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie.

 

 

Konkurs jest jednoetapowy, realizacyjny. Przewiduje budowę trzech obiektów kubaturowych, przebudowę budynków istniejących, wykonanie amfiteatru, wielofunkcyjnego pomostu oraz zagospodarowanie prawie czterdziestu tysięcy m2 terenu wraz z uzbrojeniem i drogą wewnętrzną.