Przeprowadziliśmy analizę możliwości zabudowy obiektami handlowymi oraz stanu prawnego nieruchomości położonej w jednym ze średniej wielkości miast północno-wschodniego regionu Polski. 

 

Po sprawdzeniu zapisów planistycznych, uwarunkowań infrastrukturalnych, drogowych oraz interesu prawnego właścicieli działek sąsiednich i chłonności nieruchomości, opracowaliśmy wstępną, poglądową koncepcję zespołu zabudowy obiektów handlowych w typie retail park o sumarycznej powierzchni najmu powyżej 6200m2. Przewidziano ok. 200 miejsc postojowych, wydzieloną strefę rozładunku, drogę pożarową oraz zjazd publiczny.