Na zlecenie jednego z warszawskich deweloperów wykonaliśmy analizę chłonności, warunków bezpieczeństwa pożarowego, zacieniania zabudowy sąsiedniej, wzajemnego przesłaniania oraz potencjalnego doświetlenia światłem dziennym obiektów projektowanych.

 


 

Opracowanie wykazało, że przy odpowiednim kształtowaniu zabudowy - żróżnicowaniu wysokości (cztery i pięć kondygnacji naziemnych) i geometrii rzutów budynków projektowanych - uda się zachować wymagane parametry naturalnego nasłonecznienia obiektów istniejących i planowanych oraz przepisy bezpieczeństwa pożarowego, przy zadowalajacych wynikach intensywności zabudowy: ok. 34% powierzchni zabudowy działki oraz wskażniku intensywności na poziomie 1,38.